paivatoiminta.jpg

Kehitysvammahuollon päivätoiminta

Päivätoiminnassa keskitytään erityisesti kehitysvammaisten asiakkaiden itsenäisen elämäntaitojen sekä kommunikaation ja vuorovaikutuksen harjaannuttamiseen ja ylläpitämiseen. Monipuolinen toiminta koostuu virike- ja toiminnallisista ryhmistä: mm. taide, musiikki, näytelmät, alihankintatyöt, rentoutus, ulkoilu, liikunta ja aistimukset. Noudatamme NOVA-toimintaperiaatteita (normalisointi – osallistuminen – vuorovaikutus – aikuisuus).

Ohjaajat Pirjo Laraste ja Terttu Otollinen (p. 0400-128978).

Liikkuvan päivätoiminnan tavoitteena on auttaa vaikeasti kehitysvammaisia asiakkaita osallistumaan yhteiskuntaan ja tarjota heille sosiaalisia kontakteja, mielekästä toimintaa, elämyksiä sekä onnistumisen kokemuksia. Palvelu koostuu mm. retkistä ja tutustumiskäynneistä sekä erilaisista toiminnallisista tuokioista. Asiakaslähtöisen toimintamme tarkoituksena on kannustaa asiakkaita omatoimisuuteen sekä aktiiviseen kommunikointiin.

Ohjaajat Ulla Ilola, Miia Johansson ja Terhi Hongisto (p. 044-2389132).