puutyo.jpg

Työkokeilu

Työkokeiluun ohjaudutaan Työ- ja elinkeinotoimiston kautta. Työkokeilun tavoitteena on parantaa työttömän henkilön ammattitaitoa ja -valmiuksia sekä edistää takaisin työhönsijoittumista. Työkokeilujaksot ovat kestoltaan keskimäärin 6 viikon pituisia.